Expert Dom
Zarządzanie nieruchomościami

Czy jesteś zadowolony ze swojego aktualnego zarządcy wspólnoty?

Wieloletnie doświadczenie Skutecznie zarządzamy nieruchomościami

EXPERT DOM Zarządzanie Nieruchomościami to firma z wieloletnim doświadczeniem. Naszą działalność rozpoczęliśmy w styczniu 2006 roku, a obecnie zarządzamy ponad 160 wspólnotami mieszkaniowymi we Wrocławiu i jego okolicach. Nasi klienci cenią sobie zaangażowanie w sprawy wspólnot oraz wysoką kulturę obsługi.
Firma Expert Dom prowadzi politykę długofalowych relacji z klientem. Misja firmy to przede wszystkim realizacja strategicznych celów wspólnoty w sposób satysfakcjonujący klientów przy bardzo dobrej komunikacji. Nasze motto brzmi: „Domy są dla pokoleń”.

Nie boimy się wyzwań i chcemy wyróżniać się na rynku zarządców odważnymi pomysłami i profesjonalną wiedzą zawodową. Co roku poddajemy się ocenie właścicieli na zebraniach i sprawdzamy stopień satysfakcji z naszej obsługi. Właściciel firmy jest dostępny dla wszystkich mieszkańców w każdej sprawie. Wiemy, że rozwój firmy zależy od dobrej oceny naszej pracy przez klientów.

Autorski model współpracy Doskonała komunikacja z mieszkańcami

Przedstawiamy właścicielom pełną informację o stanie nieruchomości i proponujemy możliwe warianty decyzji. Atutem firmy jest oszczędne gospodarowanie powierzonymi pieniędzmi. W każdej wspólnocie, którą objęliśmy w zarząd, stawki opłat bieżących zostały obniżone. Zaoszczędzone pieniądze właściciele zdecydowali się przekazać na fundusz remontowy. Na zgłoszenie reagujemy najszybciej jak to możliwe i przedstawiamy klientom interesujące rozwiązania.

Co nas wyróżnia:
• autorski model współpracy i bardzo dobra komunikacja z klientami,
• określanie planu zadań do wykonania przez zarządcę,
• podejmowanie wyzwań związanych z trudnymi, od lat „zawisłymi” problemami wspólnot,
• wypracowanie modelu jasnego, zrozumiałego dla wszystkich sprawozdania finansowego wspólnoty,
• szybka reakcja prawna na problemy, które mogą zagrażać interesowi wspólnoty.

Dokonaj zgłoszenia Twoja strefa klienta

Projekt POIR.02.03.05-02-0080/19 Realizujemy projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Expert Dom realizuje projekt „Wdrożenie znacznie ulepszonej usługi zarządzania nieruchomościami przez przedsiębiorstwo Seweryn Chwałek Expert Dom”.

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie znacznie ulepszonej usługi wykorzystującej rozwiązanie z zakresu ICT w postaci platformy „Wspólnota.Online Expert Dom”, w celu świadczenia usługi zarządzania nieruchomościami na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Znacznie ulepszona usługa dotyczyć będzie wdrożenia dwóch komponentów:
1. Automatyzacji przepływu informacji wewnątrz wspólnoty (klienta) oraz pomiędzy wspólnotą a zarządcą (Wnioskodawca) dzięki wdrożeniu innowacyjnego narzędzia ICT- platformy „Wspólnota.Online Expert Dom”
2. Wprowadzenia nowych elementów wzbogacających usługę, tj. umożliwienie dokonywania płatności on-line za mieszkanie i czynsz bezpośrednio z poziomu platformy; udostępnienie marketplace dla kontrahentów świadczących usługi dla wspólnot mieszkaniowych; świadczenie członkom wspólnot doradztwa inwestycyjnego (w tym w zakresie OZE oraz wynajmu/ sprzedaży nieruchomości) i ubezpieczeniowego.
Znacznie ulepszona usługa polegać więc będzie na wdrożeniu komponentu biznesowego (zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, w tym usługi naprawcze, księgowe, rozliczeniowe, prawne, inwestycyjne, ubzepieczeniowe) oraz ICT (m. in. usprawnienie komunikacji, szybsza i pełniejsza decyzyjność członków wspólnot). W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie pełnego zakresu usług doradczych dotyczących profesjonalnego procesu wzorniczego: Usługa audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego Usługa doradztwa przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego – synteza i analiza Opracowanie projektów i prototypow nowego produktu (usługi) oraz testowanie Usługa doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (usługi). W projekcie nie planuje się zakupu środkow trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących realizacji inwestycji. Projekt będzie realizowany na terenie woj. dolnośląskiego. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się we Wrocławiu.