Odczyt licznika zimnej wody

+

Odczyt licznika ciepłej wody

+

Odczyt licznika centralnego ogrzewania

Dane nieruchomości

Stany liczników należy przekazać po otrzymaniu informacji od Administratora Nieruchomości. Właściciele posiadający urządzenia z odczytem radiowym nie muszą podawać odczytów.