Zarządzanie nieruchmościami

odczyty wodomierzy i ciepłomierzy Odczyty Liczników

Dane Nieruchomości:

Odczyt licznika zimnej wody:

Odczyt licznika ciepłej wody:

Odczyt Licznika Centralnego Ogrzewania:

Stany liczników należy przekazać po otrzymaniu informacji od Administratora Nieruchomości. Właściciele posiadający urządzenia z odczytem radiowym nie muszą podawać odczytów.