Poniższe dane należy podać w przypadku zmiany liczby osób na stałe przebywających w lokalu mieszkalnym lub w przypadku zmiany deklarowanej ilości odpadów generowanych w lokalu użytkowym. Podane informacje będą stanowić podstawę do zmiany opłaty za wywóz odpadów od początku kolejnego miesiąca.

Poniżej przestawiamy wysokość stawek za wywóz odpadów w zależności od ilości wytwarzanych odpadów. Podane stawki obejmują jedno opróżnienie pojemnika w tygodniu i dotyczą selektywnej zbiórki odpadów.

1. do 0,06 m3 włącznie – 12,94 zł;
2. powyżej 0,06 m3 do 0,08 m3 włącznie – 13,88 zł;
3. powyżej 0,08 m3 do 0,12 m3 włącznie – 18,57 zł;
4. powyżej 0,12 m3 do 0,24 m3 włącznie – 36,83 zł;
5. powyżej 0,24 m3 do 0,36 m3 włącznie – 53,17 zł;
6. powyżej 0,36 m3 do 0,66 m3 włącznie – 96,55 zł;
7. powyżej 0,66 m3 do 1,10 m3 włącznie – 154,73 zł;
8. powyżej 1,10 m3 do 7,00 m3 włącznie – 666,02 zł;
9. powyżej 7,00 m3 do 10,00 m3 włącznie – 888,03 zł;
10. powyżej 10,0 m3 do 16,00 m3 włącznie – 1334,73 zł.