Zarządzanie nieruchmościami

Wywóz nieczystości

Poniższe dane należy podać w przypadku zmiany liczby osób na stałe przebywających w lokalu mieszkalnym lub w przypadku zmiany deklarowanej ilości odpadów generowanych w lokalu użytkowym. Podane informacje będą stanowić podstawę do zmiany opłaty za wywóz odpadów od początku kolejnego miesiąca.

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe