Zarządzanie nieruchmościami

Jak zmienić zarządcę? Zmień Zarządcę

artur.bobik@expertdom.pl
603 311 566

 

Poprowadzimy cię przez proces krok po kroku.

Można też przeprowadzić zmianę zarządcy samodzielnie. Poniżej wyciąg na podstawie zasad określonych w ustawie o własności lokali:

1. Sporządź wniosek o zebranie wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zmiany zarządcy. W treści zaznacz, że na zebraniu konieczna jest obecność notariusza w celu protokołowania jego przebiegu. We wniosku wpisz też przewidywany porządek obrad, a więc conajmniej 2 punkty:
• odwołanie zarządcy/zarządu nieruchomości wspólnej,
• powołanie zarządu/zarządcy nieruchomości wspólnej,

2. Pod wnioskiem zbierz podpisy przynajmniej 10% właścicieli lokali, wliczając w to również twój, po czym podpisany wniosek złóż u zarządcy.

3. Zadbaj, by na zebranie przyszli właściciele posiadający ponad 50% udziałów. Mogą też w swoim zastępstwie wysłać pełnomocników. Wystarczy tu zwykłe pisemne pełnomocnictwo. Gdy na zebraniu obecni są właściciele posiadający ponad 50% udziałów, mogą oni skutecznie podjąć uchwałę.

W pewnych przypadkach część powyższych kroków lub nawet wszystkie da się pominąć – są to jednak specyficzne przypadki. Powyższa metoda jest bezpieczna i działa zawsze.