Zarządzanie nieruchmościami

lorem ipsum Sprawdź u swojego zarządcy!

Czy gmina Wrocław płaci na fundusz remontowy?

Brak wpłat każdego miesiąca na fundusz remontowy wspólnoty, w sytuacji kiedy właściciele prywatni płacą, jest łamaniem prawa. Prowadzi to do znacznego pomniejszania majątku wspólnoty. Tłumaczenie, że gmina wpłaci swój udział po przeprowadzeniu remontu, jest zwykłą wymówką mającą na celu unikanie wpłat. Jeśli na przykład wspólnota przeprowadzi remont za 5 lat, a gmina sprzeda w tym czasie wszystkie lokale, to nie wpłaci na remont ani złotówki, mimo że przez lata gminni najemcy zużywali budynek. Kumulowany co miesiąc kapitał wspólnoty będzie mniejszy.

Czy został podjęty plan remontów?

Wspólnota nie może działać od zebrania do zebrania. Ważny jest plan: gdzie chcemy być za 5 lat, ile będą kosztować wszystkie konieczne remonty, jaki mamy budżet roczny i czy decydujemy się finansować remonty ze środków własnych czy z kredytu. Naszym zadaniem jest zaplanowanie działań stosownie do możliwości właścicieli lokali. Filarami sukcesu są: finansowanie (fundusz remontowy łącznie z gminą), planowanie oraz wybór rzetelnych wykonawców (wykonawców wybiera cała wspólnota, nie zarządca).

Czy jest możliwy dostęp do wszystkich dokumentów?

Każdy właściciel lokalu ma prawo pełnego dostępu do wszystkich dokumentów wspólnoty mieszkaniowej: wszystkich umów, faktur, wyciągów bankowych, przeglądów czy kosztorysów. Gwarantuje to pełną przejrzystość działań zarządcy i budowanie zaufania do jego działań.

Czy sprawozdania finansowe są zrozumiałe?

Istotnym obowiązkiem zarządcy jest przedstawiać przejrzyste, zrozumiałe sprawozdania finansowe tak, by właściciele lokali znali pełny stan finansów wspólnoty: ile jest pieniędzy na koncie, ile zalegają dłużnicy, a ile gmina oraz jakie są koszty rozbite na poszczególne tytuły.

Czy wszystkie lokale są opomiarowane licznikami wody?

Dbałość o rzetelne rozliczenia mediów oraz unikanie strat na wodzie prowadzi do niższych opłat właścicieli lokali.