Expert Dom świadczy usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Zajmujemy się również konserwacją oraz utrzymaniem czystości nieruchomości wspólnych. Zarządzanie realizujemy w trzech obszarach:

Prowadzenie spraw administracyjnych

Pomagamy realizować leżące w interesie wspólnoty zadania. Reprezentujemy wspólnotę na zewnątrz, kontaktujemy się z urzędami administracji publicznej oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości.

Ponadto przygotowujemy zebrania, konsultujemy umowy i nadzorujemy wykonywanie uchwał oraz innych aktów prawnych obowiązujących wspólnotę mieszkaniową. Zapewniamy także dostawy mediów do budynku i obsługujemy zgłoszenia lokatorów.

Obsługa księgowa nieruchomości

Zapewniamy wspólnocie przychody, które pozwalają finansować koszty obsługi nieruchomości. Bierzemy odpowiedzialność za rozliczenia z właścicielami i kontrahentami oraz dbamy o płynność finansową wspólnoty. Zajmujemy się również windykacją należności – za dodatkową opłatą obciążającą dłużnika (30 zł za wezwanie do zapłaty, oraz koszty procesowe według stawek ustawowych w przypadku skierowania pozwu o nakaz zapłaty).

Obsługa techniczna

Dbamy o bezpieczeństwo wspólnoty. Organizujemy obowiązkowe przeglądy techniczne oraz nadzorujemy prace remontowymi zlecone przez wspólnotę.

Dodatkowe informacje

Stawka wyjściowa obsługi nieruchomości
Usługa Kwota jednostkowa Kwota całkowita miesięcznie Zakres
Zarządzanie nieruchomością od 0,60zł do 0,80zł za 1m2 od 0,60zł do 0,80zł x suma powierzchni wszystkich lokali Obejmuje usługi prawne, prowadzenie remontów, dostęp do kartoteki on-line. Stawka nie powoduje wzrostu opłat, ponieważ gwarantujemy oszczędności w innych tytułach.
Wysokość polisy zarządcy

Expert Dom posiada polisę na kwotę 400 000 euro od odpowiedzialności cywilnej.

Dostępność do kartoteki on-line

Zapewniamy dostępność do kartoteki on-line w ramach wynagrodzenia. W systemie administracyjnym (Weles-3) umieszczane są także dokumenty wspólnoty, takie jak uchwały czy umowy. Można tam również dokonywać zgłoszeń do administratora.

Kontakt z zarządcą

Kontakt z administratorem budynku możliwy jest w jego godzinach pracy pn-pt, zwykle 8:00-16:00 lub 9:00-17:00.
W wypadkach nagłych kontakt z zarządcą nieruchomości możliwy jest także poza godzinami pracy.

Możliwy jest także kontakt elektroniczny oraz telefoniczny. Zgłoszenia telefoniczne niewymagające natychmiastowej reakcji przyjmowane są całodobowo.