Zarządzanie nieruchmościami

Zakres Usług

Expert Dom świadczy usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Zajmujemy się również konserwacją oraz utrzymaniem czystości nieruchomości wspólnych. Zarządzanie realizujemy w trzech obszarach:

Prowadzenie spraw administracyjnych

Pomagamy realizować leżące w interesie wspólnoty zadania. Reprezentujemy wspólnotę na zewnątrz, kontaktujemy się z urzędami administracji publicznej oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości.

Ponadto przygotowujemy zebrania, konsultujemy umowy i nadzorujemy wykonywanie uchwał oraz innych aktów prawnych obowiązujących wspólnotę mieszkaniową. Zapewniamy także dostawy mediów do budynku i obsługujemy zgłoszenia lokatorów.

Obsługa księgowa nieruchomości

Zapewniamy wspólnocie przychody, które pozwalają finansować koszty obsługi nieruchomości. Bierzemy odpowiedzialność za rozliczenia z właścicielami i kontrahentami oraz dbamy o płynność finansową wspólnoty.

Zajmujemy się również windykacją należności – za dodatkową opłatą obciążającą dłużnika (opłata za wezwanie do zapłaty, oraz koszty procesowe według stawek ustawowych w przypadku skierowania pozwu o nakaz zapłaty).

Obsługa techniczna

Dbamy o bezpieczeństwo wspólnoty. Organizujemy obowiązkowe przeglądy techniczne oraz nadzorujemy prace remontowymi zlecone przez wspólnotę.

Pozostałe Dodatkowe Informacje

Expert Dom oferuje swoim klientom aplikację Wspólnota.Online będącą kanałem online pozwalającym na głosowanie uchwał, kontakt z zarządcą oraz właścicieli między sobą, opracowywanie strategii wspólnoty oraz rozwiązywanie problemów. Wspólnota.online łączy mieszkańców, zarządców i firmy na każdym etapie zarządzania wspólnotą mieszkaniową – w jednej aplikacji!

 

 

Kontakt z zarządcą

Kontakt z administratorem budynku możliwy jest w jego godzinach pracy, zwykle 8:00-16:00 lub 9:00-17:00.
W wypadkach nagłych kontakt z zarządcą nieruchomości możliwy jest także poza godzinami pracy.
Poza kontaktem osobistym, możliwy jest także kontakt elektroniczny oraz telefoniczny. Zgłoszenia telefoniczne niewymagające natychmiastowej reakcji przyjmowane są całodobowo, a awarie poza godzinami pracy biura obsługują działające na nasze zlecenie pogotowia techniczne.

Stawka wyjściowa obsługi nieruchomości

Usługa

Zarządzanie nieruchomością

Kwota jednostkowa

od 0,65 zł do 1,10 zł za m2

Kwota całkowita miesięczna

od 0,65 zł do 1,10 zł x suma powierzchni wszystkich lokali

Zakres

Obejmuje usługi prawne, prowadzenie remontów, dostęp do kartoteki on-line. Stawka nie powoduje wzrostu opłat, ponieważ gwarantujemy oszczędności w innych tytułach.