Zarządzanie nieruchmościami

Świadczone usługi Zakres Usług

Expert Dom świadczy usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Zajmujemy się również konserwacją oraz utrzymaniem czystości nieruchomości wspólnych. Zarządzanie realizujemy w trzech obszarach:

Prowadzenie spraw administracyjnych

Pomagamy realizować leżące w interesie wspólnoty zadania. Reprezentujemy wspólnotę na zewnątrz, kontaktujemy się z urzędami administracji publicznej oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości.

Ponadto przygotowujemy zebrania, konsultujemy umowy i nadzorujemy wykonywanie uchwał oraz innych aktów prawnych obowiązujących wspólnotę mieszkaniową. Zapewniamy także dostawy mediów do budynku i obsługujemy zgłoszenia lokatorów.

Obsługa księgowa nieruchomości

Zapewniamy wspólnocie przychody, które pozwalają finansować koszty obsługi nieruchomości. Bierzemy odpowiedzialność za rozliczenia z właścicielami i kontrahentami oraz dbamy o płynność finansową wspólnoty.

Zajmujemy się również windykacją należności – za dodatkową opłatą obciążającą dłużnika (30 zł za wezwanie do zapłaty, oraz koszty procesowe według stawek ustawowych w przypadku skierowania pozwu o nakaz zapłaty).

Obsługa techniczna

Dbamy o bezpieczeństwo wspólnoty. Organizujemy obowiązkowe przeglądy techniczne oraz nadzorujemy prace remontowymi zlecone przez wspólnotę.

Pozostałe Dodatkowe Informacje

Wysokość polisy zarządcy

Zapewniamy dostępność do kartoteki on-line w ramach wynagrodzenia. W systemie administracyjnym (Weles-3) umieszczane są także dokumenty wspólnoty, takie jak uchwały czy umowy. Można tam również dokonywać zgłoszeń do administratora.

Kontakt z zarządcą

Kontakt z administratorem budynku możliwy jest w jego godzinach pracy pn-pt, zwykle 8:00-16:00 lub 9:00-17:00.
W wypadkach nagłych kontakt z zarządcą nieruchomości możliwy jest także poza godzinami pracy.
Możliwy jest także kontakt elektroniczny oraz telefoniczny. Zgłoszenia telefoniczne niewymagające natychmiastowej reakcji przyjmowane są całodobowo.

Stawka wyjściowa obsługi nieruchomości

Usługa

Zarządzanie nieruchomością

Kwota jednostkowa

od 0,65zł do 0,90zł za 1m2

Kwota całkowita miesięczna

od 0,65zł do 0,90zł x suma powierzchni wszystkich lokali

Zakres

Obejmuje usługi prawne, prowadzenie remontów, dostęp do kartoteki on-line. Stawka nie powoduje wzrostu opłat, ponieważ gwarantujemy oszczędności w innych tytułach.