Expert Dom świadczy usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie. Zajmujemy się również konserwacją oraz utrzymaniem czystości nieruchomości wspólnych. Zarządzanie realizujemy w trzech obszarach:

Prowadzenie spraw administracyjnych

Pomagamy realizować leżące w interesie wspólnoty zadania. Reprezentujemy wspólnotę na zewnątrz, kontaktujemy się z urzędami administracji publicznej oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości.

Ponadto przygotowujemy zebrania, konsultujemy umowy i nadzorujemy wykonywanie uchwał oraz innych aktów prawnych obowiązujących wspólnotę mieszkaniową. Zapewniamy także dostawy mediów do budynku i obsługujemy zgłoszenia lokatorów.

Obsługa księgowa nieruchomości

Zapewniamy wspólnocie przychody, które pozwalają finansować koszty obsługi nieruchomości. Bierzemy odpowiedzialność za rozliczenia z właścicielami i kontrahentami oraz dbamy o płynność finansową wspólnoty. Zajmujemy się również windykacją należności – za dodatkową opłatą obciążającą dłużnika (30 zł za wezwanie do zapłaty, oraz koszty procesowe według stawek ustawowych w przypadku skierowania pozwu o nakaz zapłaty).

Obsługa techniczna

Dbamy o bezpieczeństwo wspólnoty. Organizujemy obowiązkowe przeglądy techniczne oraz nadzorujemy prace remontowymi zlecone przez wspólnotę.

Dodatkowe informacje

Stawka wyjściowa obsługi nieruchomości
Usługa Kwota jednostkowa Kwota całkowita miesięcznie Zakres
Zarządzanie nieruchomością 65-90 gr za 1m2 65-90 gr x suma powierzchni wszystkich lokali Obejmuje usługi prawne, prowadzenie remontów, dostęp do kartoteki on-line i wiele innych.
Stawka nie powoduje wzrostu opłat, ponieważ gwarantujemy oszczędności w innych tytułach.

* Stawka nie dotyczy małych wspólnot o metrażu lokali poniżej 560 m2.

Wysokość polisy zarządcy

Expert Dom posiada polisę na kwotę 400 000 euro od odpowiedzialności cywilnej.

Dostępność do kartoteki on-line

Zapewniamy dostępność do kartoteki on-line w ramach wynagrodzenia. W systemie administracyjnym (Weles-3) umieszczane są także dokumenty wspólnoty, takie jak uchwały czy umowy. Można tam również dokonywać zgłoszeń do administratora.

Kontakt z zarządcą

Kontakt z administratorem budynku możliwy jest w jego godzinach pracy pn-pt, zwykle 8:00-16:00 lub 9:00-17:00.
W wypadkach nagłych kontakt z zarządcą nieruchomości możliwy jest także poza godzinami pracy.

Możliwy jest także kontakt elektroniczny oraz telefoniczny. Zgłoszenia telefoniczne niewymagające natychmiastowej reakcji przyjmowane są całodobowo.