Zarządzanie nieruchmościami

Zakończony remont dachu zabytkowej nieruchomości

W dniu 8 grudnia 2016 roku zakończył się remont dachu zabytkowej nieruchomości położonej przy ul. Krasińśkiego 21/23 we Wrocławiu.
Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała dotację Miejskiego Konserwatora Zabytków w wysokości 158 617,00 zł, dzięki której remont mógł zostać przeprowadzony bez podziału na etapy.

Komentarze


Brak komentarzy