Zarządzanie nieruchmościami

Remont siedmiu klatek schodowych w budynku przy ul. Szarskiego 7-19

Informujemy, iż trwa konkurs ofert na remont siedmiu klatek schodowych w budynku przy ul. Szarskiego 7-19 . Prosimy o sporządzenie wyceny na podstawie załączonego przedmiaru prac. Kosztorysy należy przesłać w formie elektronicznej lub złożyć w wersji papierowej w terminie do 31.11.2016 r.

blok na ulicy szarskiego

Komentarze


Brak komentarzy