Przetarg na remont elewacji nieruchomości ul. Krasińskiego 21/23 we Wrocławiu

Ogłoszenie z 16.02.2018. w sprawie przetargu na remont: ul. Krasińskiego 21/23 we Wrocławiu.

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu elewacji budynków od strony dziedzińca wraz z elewacją tylną na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 21/23.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław do dnia 5.03.2018 r., do godz. 10:30. Otwarcie kopert nastąpi dnia 5.03.2018 r., godz.: 11:00.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=518187ea-2b95-4c0f-a61d-89e87afca71f

Dokumentacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki_1-4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

2018 02 21 zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

2018 02 26 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

2018 03 01 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

 

2018_03_05_informacja_o_ofertach

 

2018 03 13 Informacja o wyborze