UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU: Przetarg na remont dachu i klatki schodowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nieruchomości przy ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu

Ogłoszenie z 16.02.2018. w sprawie przetargu na remont: ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu.

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu i  klatki schodowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 17.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław do dnia 5.03.2018, do godz. 11:00. Otwarcie kopert nastąpi dnia 5.03.2018, o godz. 11:30.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b294dc67-cd9f-402a-9a97-3dffa16835f1

Dokumentacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki nr 1-4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 Uzupełniona dokumentacja projektowa

2018 03 02 Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

 

2018 03 05 Informacja o ofertach

2018 03 06 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU