UNIEWAŻNIONY przetarg na remont dachu i klatki schodowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej nieruchomości przy ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu

Ogłoszenie z dnia 12.03.2018. w sprawie przetargu na remont: ul. Kniaziewicza 17 we Wrocławiu. Numer referencyjny: P3-2018.

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu i  klatki schodowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kniaziewicza 17.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław do dnia 27.03.2018, do godz. 11:00. Otwarcie kopert nastąpi dnia 27.03.2018, o godz. 11:30.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6ad59e7f-c8e8-4a6b-af1f-4a9e47902a75

 

Dokumentacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Załączniki nr 1-4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

2018 03 27 Unieważnienie przetargu