Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu

Data publikacji: 2018-05-08
Zamawiający: WM ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Tytuł: Przetarg na remont części wspólnych i przebudowę elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu
Typ prac: remont i przebudowa elewacji
Procedura: przetarg
Termin składania ofert: 2018-05-23

Szczegóły:

– UNIEWAŻNIONY –

Przetarg nieograniczony na remont: ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu.
Numer referencyjny: P6-2018.

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu części wspólnych i przebudowę elewacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kołłątaja 11-12 we Wrocławiu, wpisanego do rejestru zabytków.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Expert Dom, ul. Stawowa 15/13, 50-018 Wrocław do dnia 23.05.2018 r., do godz. 10:30. Otwarcie kopert nastąpi dnia 23.05.2018 r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c9f90189-27b1-40a9-84eb-c0701051d8cf

Dokumentacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1-4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

2018 05 28 Unieważnienie przetargu P6-2018