23.03.2017 – Przetarg – Krasińskiego 21/23 – unieważniony

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku, wraz z elewacją od strony dziedzińca w budynku frontowym, z remontem balkonów. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 21/23.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Zarządcy (ul.Stawowa 15/13, Wrocław) do 10.04.2017, do godz. 10:00. Otwarcie kopert nastąpi 10.04.2017, godz.: 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmiany zakresu robót bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu widnieje w Biuletynie Zamówień Publicznych: http://www.portal.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=111a1bed-93a6-47b9-8ee0-559386a8e481&path=2017%5c03%5c20170323%5c50262_2017.html

Uwaga: dnia 4.04.2017. nastąpiła zmiana terminu składania ofert (z 6.04.2017. na 10.04.2017.) oraz dodany został załącznik nr 7 do dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 58356-2017) i dostępne jest pod adresem: http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=26c4996d-44b0-45b1-9bb8-80fd762c46b7&path=2017\04\20170404\58356_2017.html

 

Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 i 2: Umowa (2) oraz formularz oferty (1)

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 Przedmiar prac

Załącznik nr 7 Dokumentacja_projektowa

 

2017 04 04 wydłużenie terminu składania ofert i zmiana SIWZ

2017 04 04 zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

2017 04 05 zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

2017 04 06 zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

2017 04 06 Załącznik do wyjaśnień – umowa o dotację

2017 04 07 zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

2017 04 07 Załącznik do wyjaśnień – dokumentacja-badan-konserwatorskich

2017 04 10 informacja o ofertach

 

Dnia 13.04.2017. zamawiający wezwał wykonawcę SAWREM Sp. c. Danuta Sawińska i Tomasz Sawiński do udzielenia w wyjaśnień na podstawie art. art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z wpływem tego dnia wniosku o odrzucenie oferty w/w wykonawcy.

Dnia 19.04.2017. SAWREM Sp. c. Danuta Sawińska i Tomasz Sawiński złożył wnioskowane wyjaśnienia. Przedmiotowe wezwanie i wyjaśnienia publikuje się w odnośnikach poniżej.

2017 04 13 wezwanie do wyjaśnień Sawrem

2017 04 19 Sawrem wyjaśnienia

2017 04 21 poprawienie omyłek

 

Uwaga: dnia 21.04.2017. unieważniono niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, szczegóły oraz informacja o ponownym rozpisaniu przetargu w odnośniku poniżej.

2017 04 21 Unieważnienie przetargu