26.04.2017. – Przetarg – Krasińskiego 21/23

Expert Dom Zarządzanie Nieruchomościami ogłasza przetarg na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku, wraz z elewacją od strony dziedzińca w budynku frontowym, z remontem balkonów. Remont będzie prowadzony na zabytkowej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 21/23.

Zakopertowane i opisane oferty należy składać w biurze Zarządcy (ul. Stawowa 15/13, Wrocław) do 10.05.2017, do godz. 10:00. Otwarcie kopert nastąpi 10.05.2017, godz.: 11:00.

Ogłoszenie o przetargu widnieje w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=391ac9f0-0112-40f9-a604-6b00fe1fc0e4&path=2017\04\20170426\74670_2017.html

 

Dokumentacja:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 przedmiar prac

Załącznik nr 7 dokumentacja_projektowa

Załącznik nr 8 umowa o dotację

Załącznik nr 9 dokumentacja-badan-konserwatorskich

 

2017 04 28 zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

2017 04 28 załącznik do wyjaśnień: przedmiar prac ath

2017 04 28 załącznik do wyjaśnień: przedmiar prac pdf

2017 05 04 zapytania i wyjaśnienia do SIWZ

 

2017 05 10 informacja o ofertach

2017 05 16 informacja o wyborze oferty